Potencjał kompresora olejowego

Sposobności kompresora olejowego faktycznie można scharakteryzować na zalążku jego wieści mechanicznych. Czołowym rysem jest ciśnienie czynności. Najprostsze kompresory nadają ciśnienie o sumie do kilku barów, co stanowi sumę przyzwalającą na złączenie ogromnej większości akcesoriów profesjonalnych. Prototypy do użytków fachowych ilustrują się możliwością wytworzenia maksymalnego ciśnienia w liczbie kilku barów. Kluczowym czynnikiem dla użytku kompresora olejowego bywa wydajność kalkulowana objętością eteru, które realnie może dostarczyć ekwipunek w ciągu tylko jednej chwili przy zamierzonym ciśnieniu. W owym przypadku wszystko bywa zależne od wyekwipowania akcesorium, które będziemy pragnęli doładować.

Dla optymalnej funkcji godzi się wyekwipować się w rodzaj o produktywności co najmniej parunastu litrów na minutę. Na okoliczność słabszych kompresorów będziemy przymuszeni faktycznie zwracać koncentrację na potrzeby nabywanych sprzętów, by w czasie działalności nie dobiegało do spadków ciśnienia. Na wydajność kompresora oddziaływanie ma energia motoru.

Im zwiększona, tym naturalnie więcej będziemy mogli pożądać od akcesorium. Możność czynności narzędzia posiada również znaczenie przy typowaniu adekwatnej wielkości magazynka, która liczona bywa w litrach.