Rewalidacja ręki

Ręka jest nierozdzielną składową układu ruchu. Niezaprzeczalnie jest to niepowtarzalny komponent naszego ciała, gdyż umożliwia nam realizowanie trudnych funkcji łapania, jak również sposobności wielokierunkowych manipulacji, jak również udostępnia nam ważne działania kognitywne. Dzięki predyspozycji czucia wspomagamy odmienne zmysły w zaznaniu okalającego świata. Wszelkie dysfunkcje związane z dolegliwościami kończyn górnych, ich zranieniami, jak też ozdrawianiem utrudniającym wywołane funkcje, znacznie ograniczają sposobności działania persony. W większości sytuacji ozdrawianie chorób czy urazów ręki połączone jest z pomniejszonym bądź rozległym zahamowaniem jej giętkości, a nierzadko włącznie z niesprawnościami czucia. Głównie w ewentualnościach urazów nerwów lub w wieloletnich warunkach ucisku nerwu. Co potrzeba uczynić by jak najprędzej nawrócić do pełnej kondycji?

Powrót funkcji ruchowej, jak również czuciowej kończyny górnej zależy od różnorodnych powodów, zwłaszcza od poziomu niedyspozycji czy wielkości rozpadu spowodowanego przez chorobę rodzaju leczenia, terminu jego trwania, a także od terminu zablokowania ręki na dowód w przypadku zwichnięcia. Niemałą funkcję wykonuje też wiek klienta, jego całościowy stan zdrowia, aktywność fizyczna i psychuczna do współdziałania a także warunki społeczne.